Przeskocz do treści

Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów remontowych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Prace remontowo adaptacyjne dotyczą pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu, w których 25 osób niesamodzielnych otrzyma wsparcie usługami opiekuńczymi oraz Centrum Usług Środowiskowych gdzie wsparcie otrzymają opiekunowie w opiece nad osobami niesamodzielnymi i osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu gorzowskiego.
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/118297
 2. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług społecznych/opiekuńczych polegających na prowadzeniu Domów Dziennego Pobytu w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu gorzowskiego” Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna 7.5. Usługi Społeczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190302
 3. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 50 uczestników 2 Domów Dziennego Pobytu w Gorzowie Wielkopolskim w obiekcie przy ul. Herberta 3 i w Gminie Deszczno ul. Świetlana 75 w ramach projektu „Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych”, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna 7.5. Usługi Społeczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w postaci dwóch posiłków tj. śniadania i dwudaniowego obiadu zgodnie z załączonym ogłoszeniem o zamówieniu.
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190285
 4. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi prawnej dla grupy ok. 200 osób w Centrum Usług Środowiskowych w ilości 1440 h na rzecz osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych w ramach projektu "Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu gorzowskiego”.
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197701
 5. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi wsparcia psychologicznego/terapeutycznego świadczonego w:
  a) Dziennym Domu Pobytu w ilości 480h na rzecz osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami;
  b) Centrum Usług Środowiskowych w ilości 480h na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami faktycznymi
  w ramach projektu „Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu gorzowskiego”.
  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1197665