Przeskocz do treści

Związek Organizacji Pomocowych od września 2017r. prowadzi działalność koncentrującą się wokół szeroko pojmowanych usług społecznych oraz innych jej towarzyszących.

Głównym zadaniem naszego podmiotu jest integracja stowarzyszonych instytucji w celu świadczenia usług społecznych w interesie ogólnym lokalnej społeczności.

Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom programów niezależne życie w środowisku lokalnym.

Świadczone usługi zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych, zawodowych i sąsiedzkich.